Jaarverslag 2017


Bezoekers

Dit seizoen hebben wij 3646 bezoekers mogen verwelkomen, zowel individueel als in groepsverband,. Dit is een daling van 14% vergeleken met 2016. In groepsverband zijn er 509 bezoekers geteld, waarmee het groepsbezoek met 55% is gedaald t.o.v. 2016.

Het seizoen 2017 is echter 10 openingsdagen korter geweest door de vroege Pasen in 2016, hetgeen de afname van het bezoekersaantal goeddeels verklaart, naast de verminderde belangstelling van groepen.
Het gemiddelde aantal individuele bezoekers per dag ligt toch hoger dan vorig jaar, hetgeen ons weer moed geeft.

De intensivering van onze aanwezigheid op de sociale media en de vindbaarheid op het internet, hebben het individuele bezoek ook een boost gegeven.

Vrijwilligers

Dit seizoen hebben 39 vrijwilligers zich naast Jo DumonTak zich met hart en ziel voor het Panorama Walcheren ingezet in verschillende disciplines.
Jo heeft twee assistent schilders en de ontvangst van de bezoekers is verzorgd door 35 receptionisten, die in paren wekelijks dienst hebben gedaan.
De locatie wordt door 5 technische mensen elke maandag up to date gehouden.
De PR, sociale media, de website en de winkel worden door 4 medewerkers verzorgd. Eén medewerker coördineert de activiteiten rond de Vrienden van het Panorama en twee medewerkers organiseren de exposities.

Door verschillende omstandigheden is er een licht verloop (2) geweest op een toch al krappe bezetting.
Wij zijn continu op zoek naar receptionisten en versterking voor het PR-team.

Het team heeft dit jaar weer de vaartocht gemaakt met de Scaldis over de Oosterschelde. Ook dit keer waren de weergoden ons goed gezind.
Een voorstel om het samenzijn op een andere manier in te vullen vond weinig bijval. Het zeilen blijft de populairste optie tot nu.

Vrienden van het Panorama

Dit seizoen staan er 34 Vrienden ingeschreven. In september is voor deze Vrienden, sponsors, medewerkers en bestuur in het atelier een bijeenkomst georganiseerd, waar Joost Bakker een lezing heeft gegeven over de Walcherse schilders. 40 Aanwezigen hebben deze interessante lezing bijgewoond.

PR/Communicatie

Wij zijn nu ook te vinden op Google Maps, Facebook, Tripadvisor, het Museumtijdschrift en andere museum- en toeristensites.

De Winkel

De omzet in de winkel is beduidend meer dan vorig jaar.

Projecten

Educatie

In het kader van het project “kunsteducatie” is er slechts 1 schoolklas uit het lager onderwijs geweest, die met hun leerkracht hebben geschilderd en getekend in het atelier. Door een reorganisatie binnen de stichting kunsteducatie Middelburg , die de contacten met de scholen onderhoudt, was dit seizoen de animo voor deze projecten gering, maar het volgend jaar hopen we dit weer op te kunnen pakken.

Exposities

De volgende exposanten hebben hun werk in de expositieruimte kunnen tonen:

April-mei Jan van Strien.  “Voorjaarsdromen in landschap gevangen”

Juni-juli   Fotoclub Mik en Klik.  “Vario”

Juli-sept Daantje Zandstra, Floris de Gou en Françoise van Lynden.           “Drie keer kijken”             

Sept-okt  Leen van Duyvendijk, Sebastiaan Spit.  “Wolkenwater & Waterwolken” 

Voor seizoen 2018 zijn er 5 nieuwe Wissel-Exposities georganiseerd.

– Evenementen en recepties

  • De Dorpentocht had het Panorama dit jaar in hun route opgenomen.
  • Organisatie De Zonnebloem is met 6 groepen cliënten op bezoek geweest in het kader van een speciaal project.
  • Oud-studenten van de HTS in Middelburg hebben hun reünie in het Panorama gehouden.

– Filmzaal

Dit seizoen is de filmzaal ingericht en draait tijdens de openingstijden continue een videopresentatie van de “making of”.

Plannen voor 2018

Herschikking van de opstellingen van de doeken, herinrichting van de locatie. Het doek zicht op Middelburg moet ingepast worden.

Het nieuwe doek wordt de Middelburgse Markt tijdens het “Blauwe uur”.

De gemeente heeft op 6 juni in de Machinefabriek een seminar van de “Persgroep” gepland voor ongeveer 1000 deelnemers. Onze rol is tot heden nog niet duidelijk. In het uiterste geval zullen we een groot deel van onze ruimte tijdelijk moeten afstaan. Ons voorstel aan de gemeente en de organisator om het Panorama voor de deelnemers open te stellen, zonder al te veel afbreuk te moeten doen aan onze huidige opstellingen, is welwillend ontvangen.

In het komend seizoen zijn er 5 nieuwe Wissel-exposities  door de volgende exposanten ingericht;  Jan van Breugel en Yuri van Zeijl, Simon Balyon en Michiel Paalvast, Leo Gerritsen en Trees Oude Ophuis, Berita Valk en Mark Louisse, Kees van de Ven en Hetty Schaart.