Formeel is Museum Panorama Walcheren ondergebracht in een stichting. Het bestuur van de stichting stelt het algemeen beleid vast en de te volgen strategie. Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met de gemeente, met de Vrienden van het Panorama en mogelijke subsidieverstrekkers. Ook u kunt vriend worden, of een panorama adopteren. Lees meer hierover bij steun ons.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Koos Scherphuis     (voorzitter)             swissned@zeelandnet.nl
Lex de Looff              (vice-voorzitter)
Maurice Buijs            (penningmeester)
vacature                    (secretaris)

Dagelijkse leiding / Coördinator marketing:
Leo Groenleer
tel. 06 20131514
leo.groenleer@gmail.com

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020