Museum Panorama Walcheren is ondergebracht in een stichting.

Het bestuur, onder leiding van Koos Scherphuis, stelt het algemeen beleid en de strategie vast. De dagelijkse leiding berust bij Leo Groenleer die daarvoor de coördinatie voert over de diverse werkgroepen die de disciplines PR/Communicatie, Techniek en Receptie beheren. Zie voor meer details het menu.