Steun ons

Panorama Walcheren kan uw steun goed gebruiken. Panorama Walcheren krijgt geen subsidie, alle kosten worden betaald uit donaties en de entree van de van bezoekers.

Heel veel steun heeft het Panorama aan de vele kleine donateurs; enthousiaste bezoekers
die ons steunen met een kleiner of groter bedrag, of die ons helpen met materialen of allerlei hand- en spandiensten, de vrijwilligers en onze ‘vrienden van’.

Wij worden o.a gesteund door:

Gemeente Vlissingen biedt huisvesting in de Machinefabriek.

Daarnaast heeft een aantal grote bedrijven / instanties vanaf 2010 de ontwikkeling van Panorama Walcheren mogelijk gemaakt. Enkele donateurs hebben een panorama geadopteerd:

De visserijhaven: Damen Shipyards, HZ / Zeevaartschool
Veere, de Kaai ; Wim de Graaf Foundation

Panorama Walcheren spreekt haar grote dank uit jegens deze donateurs.
Ook u kunt donateur worden, of een panorama adopteren of ‘Vriend van’ het Panorama Walcheren worden.

Vriend van‘ worden.

Info steun het Panorama:

Rob Philipp tel:06-41688769
email: panorama.zakelijk@gmail.com

Wij zijn heel blij met elke donatie!!

Stichting Panorama Walcheren
NL 13 RABO 0154 554 286