Panorama Walcheren kan uw steun goed gebruiken.

Wij krijgen geen subsidie, alle kosten worden betaald uit donaties, sponsoring en de entree van de bezoekers.
Wilt U ons financieel steunen, wordt dan Vriend van Panorama Walcheren; uitleg over de kosten en de voordelen vind U hier.
Naast de vele Vrienden van het Panorama hebben wij steun van enthousiaste bezoekers die een kleiner of groter bedrag schenken, en van hen die ons helpen met materialen of allerlei hand- en spandiensten, de vrijwilligers.
Voorts heeft een aantal grote bedrijven en instanties  in het afgelopen jaar Panorama Walcheren mede mogelijk gemaakt:

 • Wim de Graaf Foundation
 • Moerman Foundation
 • Familiefonds Hurgronje
 • Schipper accountants
 • Van Boven advies
 • Badkoerier
 • vd Zande
 • Lions Vlissingen
 • Timmerfabriek Wondergem
 • Nedbase – website
 • HZ – ideeën voor de toekomst