Schilder en artistiek leider

Jo Dumon Tak, geboren te Rotterdam 1963, volgde begin jaren tachtig de Academie van  Beeldende Kunsten te Rotterdam. Sinds 2010 is hij schilder en artistiek leider van Panorama Walcheren.

Als autonoom beeldend kunstenaar schildert en tekent hij zijn directe omgeving naar waarneming: landschappen, stillevens en portretten; deze directe aanpak geeft zijn werk een sterk autobiografisch karakter.

De opdracht om Panorama Walcheren te schilderen is weliswaar een ander hoofdstuk, maar sluit daar wel op aan; zowel in onderwerp als in de kenmerkende stijl van Jo.

“Ik heb niet de ambitie om een illusie op te roepen van een realiteit, zoals dat bij andere panorama’s gedaan is middels een fysieke voorgrond die overloopt in het beschilderde doek. Dit Panorama is gewoon een heel groot schilderij dat rond opgesteld staat. De behandeling van verf op het platte vlak moet wel de suggestie van een realiteit oproepen”.