Privacy en Cookies

Privacy verklaring

Panoramawalcheren.nl bewaart in het geheel geen data van gebruikers van deze site.

De privacy van gebruikers is derhalve niet in het geding.

De beheerder van de ‘Vrienden Van’ het Panorama bewaart alleen de gegevens van diegenen die hebben aangegeven ‘Vriend Van’ te willen zijn. Het moment van betalen van de verschuldigde deelnamekosten is het moment dat een deelnemer Vriend is. Het betalen van dit bedrag impliceert het akkoord gaan met het bewaren van onderstaande gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik: werkzaamheden behorend bij het beheren van  het Vriendenbestand, zoals (maar niet uitlsuitend) het versturen van uitnodigingen en mailings, het versturen van contributie nota’s.

Deze gegevens worden uit het bestand verwijderd zodra de deelname door een Vriend niet wordt verlengd.

De bewaarde gegevens betreffen onder meer, maar niet uitsluitend:

  • Naam, voorletters, voornaam,
  • Adres, postcode, woonplaats,
  • Email-adres,
  • Telefoonnummer.

Panorama Walcheren zal deze persoonsgegevens nooit met derden delen.

Panorama Walcheren kan deze persoonsgegevens, in de overtuiging en in goed vertrouwen dat zulks vereist is, openbaar maken om:

  • te voldoen aan wettelijke vereisten
  • de eigendomsrechten van Panoramawalcheren.nl te beschermen
  • te voorkomen dan wel te onderzoeken mogelijk misbruik met betrekking tot deze website
  • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van deze dienst te beschermen
  • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Een aanvraag tot inzage in de gegevens die van u worden bijgehouden, kunt u indienen

bij panoramavriend@gmail.com .

Evenzo kan een aanvraag tot het verwijderen van gegevens die van u worden

bijgehouden, worden ingediend bij panoramavriend@gmail.com .

Gebruik van Cookies

Deze site gebruikt zelf geen cookies; het kan echter zo zijn dat anderen via deze site cookies plaatsen. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ‘toestaan cookies’ om u de beste surfervaring te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken  dan gaat u akkoord met deze instellingen.