De Vereniging Zeeuwse Musea heeft een nieuw lid.

Een bewijs van erkenning dat ons zowel dankbaar als trots stemt.

“Middelburg, 3 december 2021

Met genoegen delen wij u mee dat Panorama Walcheren de procedure voor toetreding tot de Vereniging Zeeuwse Musea (VZM) goed heeft doorlopen. Na ons bezoek op 11 oktober j.l. en beoordeling van de toelatingscriteria binnen ons bestuur, heten wij Panorama Walcheren van harte welkom als nieuw VZM-lid!”