De stichting


Formeel is Panorama Walcheren ondergebracht in een stichtingHet bestuur van de stichting stelt het algemeen beleid vast en de te volgen strategie.Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met de gemeente, met donateurs en mogelijke subsidieverstrekkers. Ook u kunt donateur worden, of een panorama adopteren. Lees meer hierover bij ‘steun ons‘.


Het bestuur is als volgt samengesteld:

Koos Scherphuis       (voorzitter)             swissned@zeelandnet.nl
Lex de Loof                (vice-voorzitter)    
Maurice Buijs            (penningmeester) 
Daan Sauer                (secretaris)          

Zakelijke leiding:
Rob Philipp tel: 06 41 688 769     
panorama.zakelijk@gmail.com

Wij zijn heel blij met elke donatie!!
Stichting Panorama Walcheren
NL 13 RABO 0154 5542 86

Jaarverslagen