Steun ons

Home  

Steun ons

Home  

 


Panorama Walcheren kan uw steun goed gebruiken


Panorama Walcheren krijgt geen subsidie, alle kosten worden betaald uit donaties en de entree van de van bezoekers.

Heel veel steun heeft het Panorama aan de vele kleine donateurs; enthousiaste bezoekers

die ons steunen met een kleiner of groter bedrag, of die ons helpen met materialen of allerlei hand- en spandiensten, de vrijwilligers en onze ‘vrienden van’.


Wij worden o.a gesteund door:


Gemeente Vlissingen biedt huisvesting in de Machinefabriek.

Daarnaast heeft een aantal grote bedrijven / instanties vanaf 2010 de ontwikkeling van Panorama Walcheren mogelijk gemaakt.


Enkele donateurs hebben een panorama geadopteerd:

De visserijhaven:    Damen Shipyards, HZ / Zeevaartschool

Veere, de Kaai ;      Wim de Graaf Foundation


Panorama Walcheren spreekt haar grote dank uit jegens deze donateurs.


Ook u kunt donateur worden, of een panorama adopteren of ‘Vriend van’ het Panorama Walcheren worden.


Info steun het Panorama:

Rob Philipp tel:06-41688769

email: panorama.zakelijk@gmail.com


Wij zijn heel blij met elke donatie!!

Stichting Panorama Walcheren

NL 13 RABO 0154 554 286


                       Panorama Walcheren    |    De Willem Ruysstraat 102    |   4381 NK   |   Vlissingen