Shapes of be.ing of vormen van zijn

  12 juni - 11 augustus

Home  

 


Wissel-expositie ‘SHAPES OF ‘BE.ING’ of ‘VORMEN VAN ZIJN’

is ingericht door : Myriam Verwimp, Marinette Vande Vyvere, 

Henke de Fevere  en Guy Timmerman.

                       Panorama Walcheren    |    De Willem Ruysstraat 102    |   4381 NK   |   Vlissingen                               


Wat is de verbindende factor van deze tentoonstelling?

Er zijn meer verschillen dan gelijkenissen. De 4 exposanten gaan op heel uitlopende manieren om met wat ‘beeldhouwkunst’ heet of wat daarvoor mag doorgaan.
Als er al een verbindende factor is , dan is het de diversiteit en de eigengereidheid in de gehanteerde beeldtaal.

De belangstelling voor de wereld waarin we leven en meedraaien is een belangrijk ankerpunt om werk te maken in een drie-dimensionele vorm.

De volgende kunstenaars presenteren hun werk: Myriam Verwimp, Marinette Vande Vyvere,  Henke de Fevere  en Guy Timmerman.


Myriam Verwimp toont een architecturaal kleurrijk bouwsel met onderverdelingen, gedragen door verkeerkegels. Het geheel oogt luchtig maar is eigenlijk een schaal in schaal-onderverdeling van compartimenten.


Het werk van Marinette Vande Vyvere bestaat uit drie-dimensionele bouwsels, waarin niet kan geschuild of gerust worden en die geen verlichting of beschutting bieden. De bouwsels zijn evenwel heel uitnodigend om naar te kijken: er wordt gespeeld met felle kleuren in grote gestapelde vlakken . Het geheel oogt als een sculptuur. Het vertrekpunt is een specifiek formaat van grondvlak, dat daarna drie-dimensioneel vertaald is.


Henke de Fevere pakt uit met kijkkasten met onderwaterdieren die echt lijken bestaan te hebben. Hij speelt met de waarneming en de lezing van wat echt is en wat echt zou kunnen zijn. Toch lijken de bizarre wezens eerder thuis te horen in de imaginaire wereld van de maker zelf.


Guy Timmerman tenslotte toont zijn ‘muurfluisteraar’, een figuur die met een hand op een muur steunt en de wereld zijn rug toekeert naar de kijker … ??? De toeschouwer heeft er het raden naar welke betekenis het beeld in zich draagt. De fluisteraar heeft zijn blik afgekeerd , weg van de wereld. Hij denkt niet te communiceren , maar zijn aanwezigheid op zich dwingt de toeschouwer tot kijken. Het beeld toont iets, ondanks de afwezigheid van een intentie daartoe.