Activiteiten

Home  

 

                       Panorama Walcheren    |    De Willem Ruysstraat 102    |   4381 NK   |   Vlissingen        


Panorama Walcheren heeft als hoofd-activiteit het maken en tentoonstellen van de panorama’s.

Daarnaast ontwikkelt het Panorama nog tal van andere activiteiten.


Op dit moment is er voor de volgende activiteiteneen vaste invulling:


Onder de naam “Educatie” wordt les gegeven aan basisscholen en middelbare scholen; dit wordt meestal gecombineerd met een rondleiding door het Panorama, aangepast aan het niveau van de klas. Deze teken- en schilderlessen vinden plaats in het atelier.


Onder de naam “Wissel-expositie” worden verschillende exposities gehouden door gast exposanten. Voor deze wissel-exposities is een speciale tentoonstellingsruimte ingericht.


Onder de naam “Vrienden van” wordt met enige regelmaat een informatieve bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden en vrijwilligers. Dit is meestal een lezing die zicht geeft op allerlei onderwerpen gerelateerd aan het Panorama Walcheren.


Een belangrijk doel van deze activiteiten is om iets terug te kunnen doen voor de Vlissingse en Walcherse gemeenschap. Immers, een (belangrijk) deel van de inkomsten komen uit deze gemeenschap.

Panorama Walcheren is van plan deze activiteiten de komende jaren stapsgewijs uit te breiden.


Naast deze vaste activiteiten worden er ook af en toe kleinere projecten gedaan. Zo is enige tijd geleden een (gratis) schilderdag voor kinderen gehouden tijdens een open dag.