De stichting

 

                       Panorama Walcheren    |    De Willem Ruysstraat 102    |   4381 NK   |   Vlissingen                 


Het bestuur is als volgt samengesteld:


Koos Scherphuis       (voorzitter)             swissned@zeelandnet.nl

Lex de Loof                (vice-voorzitter)    

Maurice Buijs             (penningmeester) 

Daan Sauer                (secretaris)          


Zakelijke leiding:

Rob Philipp tel: 06 41 688 769     

panorama.zakelijk@gmail.comWij zijn heel blij met elke donatie!!


Stichting Panorama Walcheren

NL 13 RABO 0154 5542 86


Formeel is Panorama Walcheren ondergebracht in een stichting


Het bestuur van de stichting stelt het algemeen beleid vast en de te volgen strategie.

Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met de gemeente, met donateurs en mogelijke subsidieverstrekkers.

Ook u kunt donateur worden, of een panorama adopteren.

Lees meer bij ‘steun ons’

Kijk ook bij: